SQL Server 2005 Management Studio

/SQL Server 2005 Management Studio

SQL Server 2005 Management Studio

SQL Server Management Studio ist die Verwaltungskonsole des Microsoft SQL Server 2005. SQL Server Management Studio basiert auf Visual Studio 2005.